Pro ODBĚR NEWSLETTERŮ S DÁREČKY a získání VÍCE VÝHOD se lze PŘIHLÁSIT/REGISTROVAT.

WC MEISTER Barvicí WC blok tuhý 45g

Tip
7 hodnocení
39 Kč –10 %
wc meister barvici blok
39 Kč –10 % 35 Kč

Zvolte variantu

Oblíbený německý barvicí tuhý WC blok při každém spláchnutí dezinfikuje a osvěžuje toaletu, zabraňuje usazování vodního kamene a navíc zabarví vodu v míse. Zabraňuje zvětrávání a zanechává bohatou pěnu.

Detailní informace

Vůně WC Meister barvící: Alpen Frisch (modrý) - svěží alpská vůně
Momentálně nedostupné
39 Kč
35 Kč
Vůně WC Meister barvící: Tropischer Wald (zelený) - vůně tropického lesa
Momentálně nedostupné
39 Kč
35 Kč

Detailní popis produktu

Díky svému složení dezinfikuje a osvěžuje toaletu příjemnou svěží vůní. Zabraňuje usazování vodního kamene a při každém spláchnutí zabarví vodu do modra nebo do zelena. Vydrží až 3 týdny. WC Meister barvicí blok zabraňuje zvětrávání a zanechává bohatou pěnu. Neobsahuje fosfáty.
 
Vůně:
  • Alpen Frisch (modrý) - svěží alpská vůně
  • Tropischer Wald (zelený) - vůně tropického lesa

ghs05corrppic

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Signální slovo (CLP): Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):: Nebezpečí: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečné látky:: Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli sulfonové kyseliny, C14-16 (sudá čísla)-alkan hydroxy a C14-16 (sudá čísla)-alken, sodné soli
Upozornění a varování:: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. 15 % nebo více, avšak méně než 30 % aniontové povrchově aktivní látky; 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky; parfémy
Poznámka: : Bezpečnostní listy výrobků jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz