Pro ODBĚR NEWSLETTERŮ S DÁREČKY a získání VÍCE VÝHOD se lze PŘIHLÁSIT/REGISTROVAT.

WC MEISTER AKTIV KRAFT Tuhý WC blok 1 x 45g

Tip
5 hodnocení
34 Kč –15 % 29 Kč

Zvolte variantu

Německý závěsný tuhý WC blok dezinfikuje i osvěží Vaši toaletu příjemnou vůní a zároveň zabrání usazování vodního kamene. K dispozici ve více vůních.

Detailní informace

Vůně WC Meister blok: Zitrone (žlutá) – citron
Momentálně nedostupné
34 Kč
29 Kč
Vůně WC Meister blok: Minze (modro-zelená) – máta
Momentálně nedostupné
34 Kč
29 Kč
Vůně WC Meister blok: Pine (zelená) – borovice
Momentálně nedostupné
34 Kč
29 Kč
Vůně WC Meister blok: Exotische Blumen (růžová) – exotické ovoce
Momentálně nedostupné
34 Kč
29 Kč
Vůně WC Meister blok: Levandel (fialová) – levandule
Momentálně nedostupné
34 Kč
29 Kč
Vůně WC Meister blok: Grapefruit (oranžová) – grep
Momentálně nedostupné
34 Kč
29 Kč
Vůně WC Meister blok: Ocean (modrá) – oceán
Momentálně nedostupné
34 Kč
29 Kč

Detailní popis produktu

Dezinfikuje a osvěžuje toaletu příjemnou vůní. Jeho složení zabraňuje usazování vodního kamene.
 
Použití: Závěs umístěte za okraj do záchodové mísy. Vůně se aktivuje při každém spláchnutí.
 
Vůně:
  • Zitrone (žlutá) – citron
  • Minze (modro-zelená) – máta
  • Pine (zelená) – borovice
  • Exotische Blumen (růžová) – exotické ovoce
  • Levandel (fialová) – levandule
  • Grapefruit (oranžová) – grep
  • Ocean (modrá) – oceán

ghs05corrppic

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Signální slovo (CLP): Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):: Nebezpečí: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečné látky:: Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli sulfonové kyseliny, C14-16 (sudá čísla)-alkan hydroxy a C14-16 (sudá čísla)-alken, sodné soli
Upozornění a varování:: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. 15 % nebo více, avšak méně než 30 % aniontové povrchově aktivní látky; 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky; parfémy
Poznámka:: Bezpečnostní listy výrobků jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz