Pro ODBĚR NEWSLETTERŮ S DÁREČKY a získání VÍCE VÝHOD se lze PŘIHLÁSIT/REGISTROVAT.

AIRWICK Elektrický osvěžovač vzduchu + náplň 19ml

Akce Tip
Neohodnoceno
Značka: AirWick (USA)
110 Kč –10 %
airwick elektricky osvezovac 19ml 4druhy
110 Kč –10 % 99 Kč

Zvolte variantu

Elektrický strojek s náplní od Air Wick provoní Vaši domácnost až na 75 dní. S tímto strojkem budete mít vůní dokonale pod kontrolou. Můžete si nastavit až z 5 stupňů intenzity vůně a tím regulovat intenzitu vůně podle velikosti místnosti nebo podle toho, zda se zrovna nacházíte doma či ne.

Detailní informace

Vůně Airwick: Prádlo ve vánku (Life Scents)
Momentálně nedostupné
110 Kč
99 Kč
Vůně Airwick: Maui mangové šplíchnutí (Beach Escapes)
Momentálně nedostupné
110 Kč
99 Kč
Vůně Airwick: Bílé květy (White Flowers)
Momentálně nedostupné
110 Kč
99 Kč
Vůně Airwick: Hebký satén a Měsíční lilie (Smooth Satin & Moon Lily)
Momentálně nedostupné
110 Kč
99 Kč

Detailní popis produktu

Elektrický strojek s náplní od Air Wick provoní Vaši domácnost až na 75 dní. S tímto strojkem budete mít vůní dokonale pod kontrolou. Můžete si nastavit až z 5 stupňů intenzity vůně a tím regulovat intenzitu vůně podle velikosti místnosti nebo podle toho, zda se zrovna nacházíte doma či ne.
 
Vůně:
  • Prádlo ve vánku (Life Scents)
  • Maui mangové šplíchnutí (Beach Escapes)
  • Bílé květy (White Flowers)
  • Hebký satén a Měsíční lilie (Smooth Satin & Moon Lily)

 ghs07exclam

 
 

Doplňkové parametry

Kategorie: Vůně do domácnosti
Signální slovo (CLP): Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):: Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Nebezpečné látky:: linalol; limonen
Složení:: EUH 208 Obsahuje limonen; 2-benzylidenheptanal; alfahexylcinnamaldehyd; kumarin; hexyl-salycilát; eugenol; pin-2(10)-en; citronellol; pin-2(3)- en; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; geraniol; 2,4- dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; linalol. Může vyvolat alergickou reakci.
Poznámka: : Bezpečnostní listy výrobků jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz